Warunki prywatności

Szanowni Państwo,

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej pragnie poinformować, że w związku z wejściem
w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych dalej RODO:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Solidarności Dziennikarskiej z siedzibą
w Warszawie (00-366), przy ul. Foksal 3/5, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000498488.

– Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej: e-mail: [email protected] lub telefonicznie 503 093 133

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu informowania o działaniach Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.

W każdym czasie może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej

KONTAKT

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
DZIENNIKARSKIEJ
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

TELEFON: +48 503 093 133
EMAIL: [email protected]

SFINANSOWANO PRZEZ

Wróć do góry