Fundacja
Solidarności
Dziennikarskiej

Wspieramy dziennikarzy
i dbamy o wolność słowa

„My powinniśmy język traktować z wyjątkowym szacunkiem,
bo jest to rdzeń kultury, coś, co nas przekracza, otwiera perspektywy.
Dla ludzi, którzy chcą zdominować, podporządkować sobie rzeczywistość, język jest
instrumentem.”

Bronisław Wildstein

Wróć do góry

Fundacja

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w październiku 2015 r. Fundator – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jako główny cel postawił organizacji niesienie pomocy dziennikarzom na różnych etapach działalności zawodowej. Organizacja wspiera dziennikarzy poprzez: przyznawanie zapomóg, pokrywanie kosztów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań i konferencji, również o charakterze międzynarodowym.
Sprzyja, by powstawały książki i projekcje dokumentalne traktujące o wolności słowa, etyce dziennikarskiej i solidarności zawodowej.

Cele fundacji

  • pomoc dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • działalność kulturalna,edukacyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz
    rozwojowi komunikacji społecznej,
  • wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów dziennikarskich,
  • udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną postępowańprowadzonych z ich udziałem
    w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
Wróć do góry

Nasze działania

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje zadanie „Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna” sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW CRSO. Czytaj dalej >>>

W Bojarce na Ukrainie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona generałowi Marko Bezruczce. Bezruczko w sierpniu 1920 roku wsławił się obroną Zamościa przed bolszewikami. W sierpniu tego roku w Warszawie otwarto skwer nazwany jego imieniem. Czytaj dalej >>>

(ur. 16 07. 1894, zm. 23 08. 1944 w KL Gusen I (Mauthausen)) – polski dziennikarz, powstaniec śląski, działacz PPS. Jeden z organizatorów pomocy uchodźcom (w tym Żydom), którzy znaleźli się na Węgrzech. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Odznaczony Orderem Orła Białego. Czytaj dalej >>>

Projekt ‘Solidarność Dziennikarska’ finansowany przez Fundację PKO Bank Polski. Czytaj dalej >>>Partnerzy Fundacji

Wróć do góry
KONTAKT

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
DZIENNIKARSKIEJ
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

TELEFON: +48 503 093 133
EMAIL: info@solidarnoscdziennikarska.pl

DANE FINANSOWE

ALIOR BANK
52 2490 0005 0000 4520 5127 1925
NIP: 525 25 79 545

SFINANSOWANO PRZEZ

Wróć do góry