Fundacja
Solidarności
Dziennikarskiej

Wspieramy dziennikarzy
i dbamy o wolność słowa

„My powinniśmy język traktować z wyjątkowym szacunkiem,
bo jest to rdzeń kultury, coś, co nas przekracza, otwiera perspektywy.
Dla ludzi, którzy chcą zdominować, podporządkować sobie rzeczywistość, język jest
instrumentem.”

Bronisław Wildstein

Wróć do góry

Fundacja

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w październiku 2015 r. Fundator – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, jako główny cel postawił organizacji niesienie pomocy dziennikarzom na różnych etapach działalności zawodowej. Organizacja wspiera dziennikarzy poprzez: przyznawanie zapomóg, pokrywanie kosztów doradztwa prawnego, organizowanie spotkań i konferencji, również o charakterze międzynarodowym.
Sprzyja, by powstawały książki i projekcje dokumentalne traktujące o wolności słowa, etyce dziennikarskiej i solidarności zawodowej.

Cele fundacji

  • pomoc dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • działalność kulturalna,edukacyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz
    rozwojowi komunikacji społecznej,
  • wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów dziennikarskich,
  • udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną postępowańprowadzonych z ich udziałem
    w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
Wróć do góry

Nasze działania

Spotkanie to rozpocznie 36-odcinkowy cykl rozmów „SDP Cafe – podaj dalej…”, których bohaterami będą dziennikarze-twórcy kultury. Formuła zakłada, że w następnych odcinkach gość może stać się gospodarzem i zaprosić na rozmowę kolejną osobę. Czytaj dalej >>>

Przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich „Raport o wolności mediów w krajach Inicjatywy Trójmorza” jest gotowy. Jego wyniki są zaskakujące – ujawnia on mechanizmy wykluczania z debaty publicznej dziennikarzy o konserwatywnych, prawicowych poglądach i pokazuje, jak bardzo w niektórych mediach tych krajów trzyma się postkomunizm. Czytaj dalej >>>

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej od 5 lat wspiera finansowo i prawnie,  dziennikarzy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Podejmuje wspólne działania z innymi stowarzyszeniami, poprzez organizowanie konferencji, warsztatów  Wspiera atrakcyjne projekty dziennikarskie. W 2021 r. rozpoczynamy działalność Akademii Fundacji  Solidarności Dziennikarskiej. Czytaj dalej >>>

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje zadanie „Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna” sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW CRSO. Czytaj dalej >>>Partnerzy Fundacji

Wróć do góry
KONTAKT

FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
DZIENNIKARSKIEJ
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

TELEFON: +48 503 093 133
EMAIL: info@solidarnoscdziennikarska.pl

SFINANSOWANO PRZEZ

Wróć do góry