Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje zadanie „Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna” sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW CRSO.

Czytaj dalej >>>

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje zadanie „Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna” sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019.
W ramach realizacji zadania, Fundacja Solidarności Dziennikarskiej wraz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP udziela pomocy prawnej dziennikarzom, będącym stroną postępowań prowadzonych z ich udziałem w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.
Dzięki dotacji z NIW-CRSO, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a, możliwe było wzmocnienie kadrowe organizacji. W tym: obsługa prawna, biurowa, informatyczna i finansowo-księgowa. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń fundraisera i kadry zarządzającej.
Przewidziano również szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową i zarządzania organizacją.