Warsztaty “Kryminalne wtorki z Panem Kwiatkiem” 30 maja 2017r. oraz 6, 13 i 20 czerwca 2017r.

Nie musisz zazdrościć Agacie Christi! Sam(a) możesz napisać wspaniałą powieść kryminalną!

Zapisy: sdp@sdp.pl W temacie proszę napisać “Warszaty literackie”
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty literackie (4 spotkania po 2 godziny) dla przyszłych autorów powieści kryminalnych i miłośników podobnej literatury, z mistrzem gatunku Wojciechem Kwiatkiem. Warsztaty obejmą zagadnienia z dziedziny teorii literatury (z uwzględnieniem specyfiki gatunku), historię powieści kryminalnej (w ogólnym zarysie), najwybitniejsze osiągnięcia tej odmiany powieści, zagadnienia warsztatowe (Dlaczego „kryminał”?; Modele narracji w powieści kryminalnej; Dlaczego zabijają, czyli o motywach; Świat powieści kryminalnej. Różne lokalizacje „planu zbrodni”).
Oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy dostaną zadania praktyczne:
1. kreacja bohatera powieści kryminalnej
2. określanie modeli narracji w analizowanych książkach i filmach
3. wymyślenie motywów działania sprawcy we współczesnej polskiej powieści kryminalnej.
Podczas warsztatów wykorzystane będą fragmenty polskich i zachodnich powieści kryminalnych i fragmenty filmów.

Warsztaty poprowadzi Wojciech Piotr Kwiatek – krytyk literacki, publicysta, autor kilku powieści sensacyjno-kryminalnych oraz fundamentalnego dla rozumienia, czym jest kryminał, studium pt. „Zagadki bez niewiadomych. Kto i dlaczego zamordował polską powieść kryminalną”. Studium to pokazuje szanse i niebezpieczeństwa czyhające na potencjalnego autora, a wynikające z różnych ograniczeń pozaliterackich (cenzura polityczna, cenzura obyczajowa, pewne dominujące na rynku tej literatury trendy, etc. )

Terminy: 30 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 20 czerwca o godz. 18.00

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/422525378122236/

 

18816688 1240696989377026 741989487 n
« 1 z 4 »

Warsztat I.

 

Pierwszy z czterech warsztatów dla przyszłych autorów powieści kryminalnych poświęcony był zagadnieniu bohatera pozytywnego, czyli – najogólniej rzecz ujmując – „detektywa”.

  1. Prowadzący rozpoczął od wprowadzenia w narodziny współczesnej polskiej powieści kryminalnej, co miało miejsce po roku 1956. Do r. 1968 trwał tzw. radosny okres polskiego „kryminału”. Od ogłoszenia w 1968 r. pierwszego konkursu Państwowego Wydawnictwa ISKRY i Komendy Głównej MO na „współczesną polską powieść kryminalną” ta literatura objęta została szczególnym „mecenatem” państwa.
  2. Właściwa partie rozważań warsztatowych rozpoczęło zagadnienie nazwiska bohatera – detektywa jako ważnej kwestii, mogącej zapewnić – zwłaszcza w wypadku serii książek z tym samym bohaterem – większy sukces czytelniczy. Omówiono kwestię bohater stały/bohater wymienny. Prowadzący zaproponował chętnym uczestnikom wymyślenie kilku nazwisk detektywa, który miałby znaleźć się w ich hipotetycznych powieściach.
  3. Następnie dyskutowano sprawę typu bohatera (Bond/Maigret) oraz – przy tej okazji – modelu narracji (narrator pierwszoosobowy, narrator trzecioosobowy, zwany „narratorem wszechwiedzącym”).
  4. Wreszcie poruszono problem: jak przedstawiać bohatera? Jak go wprowadzać w tkankę powieściową? Prowadzący dał przykłady możliwego dwojakiego podejścia:
  5. opis werbalny (charakterystyka odautorska słowna)
  6. wprowadzenie poprzez element fabuły.

Prowadzący podał dwa rozbudowane przykłady.

W ramach ćwiczenia domowego dla uczestników prowadzący zaproponował chętnym opisanie na nie więcej niż 2 stronach (3600 znaków) wprowadzenia w fabułę i przedstawienia hipotetycznego bohatera pisanej przez siebie powieści kryminalnej.

 

Warsztat II

 

Tematem drugiego spotkania podczas warsztatów dla przyszłych autorów powieści kryminalnych były różne typy narracji – czyli sposoby prowadzenia bohatera.

Prowadzący wyróżnił 3 takie porządki: porządek wprost, porządek przemienny i porządek odwrócony. Przytoczono fragmenty kilku polskich powieści kryminalnych, ilustrujące prezentowane tezy prowadzącego, a także pokazano fragmenty kilku polskich filmów sensacyjno – kryminalnych – cel jak wyżej.

Chętni uczestnicy otrzymali też kolejne „zadanie domowe”: przedstawić na dwu znormalizowanych stronach (3600 znaków) próbkę porządku przemiennego.

 

Warsztat III

 

Kolejny warsztat dla przyszłych autorów powieści „z dreszczem” poświęcony był sprawie kategorii motywu zbrodni. Uczestnicy wymieniali najczęstsze znane im motywy zbrodni, spotykane w literaturze kryminalnej.

Prowadzący analizując to, co usłyszał, wskazał, że wiele motywów może doznać w powieści kontaminacji, że „czyste” motywy są zwykle mało interesujące, że skomplikowanie intrygi kryminalnej wymaga znalezienia bardziej ambitnych rozwiązań w kwestii motywów działania mordercy (bohatera negatywnego). Zaprezentowano uczestnikom kilka fragmentów utworów kryminalnych, gdzie autorzy pokusili się o skomplikowanie motywów zbrodni, pokazano też fragment jednego z polskich seriali sensacyjno – kryminalnych, gdzie banalny i pozornie „zgrany” motyw (zbrodnia z miłości, a właściwie z patologicznej zazdrości) znalazł swe interesujące rozwiązanie.

 

Warsztat nr IV

 

Czwarty i zarazem ostatni warsztat dla przyszłych twórców powieści kryminalnych miał charakter seminaryjno – dyskusyjny. Na wstępie prowadzący przedstawił kilka przykładów mocno nietypowego zrealizowania materialnego motywu zbrodni, a także kilka motywów bardzo nietypowych, a interesujących (zabójstwo krytyka literackiego przez niedocenionego autora, zbrodnie, których sprawca zabija nimi w sobie własny strach, który przed laty doprowadził do jego upodlenia).

Dalszy ciąg spotkania to były luźne rozważania konkretnych rozwiązań fabularnych, wyjaśnianie problemów zgłoszonych przez uczestników, wreszcie dyskusja nad różnymi konkretnymi problemami natury warsztatowej, głównie konstrukcyjnej.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego