Solidarność Dziennikarska stabilna i profesjonalna

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje zadanie „Solidarność Dziennikarska
stabilna i profesjonalna” sfinansowane ze
środków otrzymanych z NIW CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 2030 Priorytet 1a .
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019.

 

 

 

 

W ramach realizacji zadania, Fundacja Solidarności Dziennikarskiej wraz z Centrum Monitoringu Wolności Prasy  SDP  udziela pomocy prawnej dziennikarzom,  będącym stroną postępowań prowadzonych z ich udziałem w związku z wykonywaniem przez nich zawodu.

Dzięki dotacji z NIW-CRSO, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a,   możliwe było wzmocnienie kadrowe organizacji. W tym: obsługa prawna, biurowa, informatyczna i  finansowo-księgowa. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń  fundraisera i kadry zarządzającej.

Przewidziano  również  szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową i zarządzania organizacją.