GRA MIEJSKA “PRZEWRÓT MAJOWY” 27 maja 2017r.

GRA MIEJSKA “PRZEWRÓT MAJOWY”

Serdecznie zapraszamy do Gry Terenowej polegającej na odnalezieniu i sfotografowaniu 10 miejsc w Warszawie, ważnych z punktu widzenia Przewrotu Majowego.
Do gry zapraszamy drużyny 2-3 osobowe, a także drużyny “rodzinne” (prosimy wziąć aparat fotograficzny lub komórkę z aparatem).

Plan GRY:
1. Start w godz. 9.00 – 10.00, 27 maja 2017 r., Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 (drużyny otrzymają zdjęcia z fragmentami miejsc, które muszą odnaleźć i plan GRY)
2. Drużyny idą w teren, odnajdują miejsca, robią im zdjęcie i na karcie GRY krótko uzasadniają jaką rolę odegrało dane miejsce w historii Przewrotu Majowego.
3. Uczestnicy muszą wrócić na Foksal do godz. 14.00 przedstawiając swoje zdjęcia i uzasadnienie dlaczego ten właśnie temat – dom, fragment, tablica zostały wybrane.
4. Jury obraduje między godz. 14.00 a 15.00.
5. O godz. 15.00 wręczamy nagrody i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe wydawnictwa SDP – reportaże nagrodzone w naszych konkursach. Wydarzeniu towarzyszyć będą media.

Zapisy: sdp@sdp.pl . W tytule maila proszę napisać “Gra terenowa”

DEBATA “PRZEWRÓT MAJOWY” – godz. 15.00-17.00

Otwarty panel dyskusyjny z udziałem wybitnych znawców tematu, historyków, przedstawicielei organizacji upamiętniających dokonania żołnierzy Piłsudskiego. Swój udział zapowiedzieli m.in. szefowie „Strzelca”.
Do debaty zostaną zaproszeni dziennikarze prezentujący różne spojrzenia na Przewrót Majowy (np. Jan Żaryn, Bohdan Urbankowski, Stanisław Michalkiewicz). Zachęcamy także uczestników Gry Terenowej i wszystkich zainteresowanych tematem do zaprezentowania swoich opinii dotyczących tego wydarzenia. Debata będzie miała charakter otwarty dla publiczności. Zostaną wykorzystane fragmenty filmów dokumentalnych nt. Przewrotu Majowego.
Prowadzenie: Stefan Truszczyński.

Gra Miejska „Przewrót Majowy”

 

W ramach imprez Fundacji Solidarności Dziennikarskiej i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „ Maj na Foksal” została zorganizowana w dniu 27.05.2017 Gra Miejska „Przewrót Majowy”.

Przygotowaliśmy 11 zadań dla drużyn uczniowskich. Młodzież otrzymała 11 zestawów fotografii, przedstawiających obiekty związane z Zamachem Majowym 12- 14 maja 1926 roku. Chodziło o miejsca najważniejsze. Utrudnienie polegało na tym, że na zdjęciach były utrwalone jedynie fragmenty obiektów- na przykład Pomnik Marszałka Piłsudskiego stojący przed Belwederem, reprezentowany był przez… but okazałej rzeźby.

Podobnie było z innymi zadaniami. Oczywiście wśród zagadek był również Wilanów, ale sfotografowany przez kraty bramy i to tylko uwidoczniony został jeden szczyt z wieżyczek Pałacu.

Młodzież wystartowała z Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal między 9 a 10 rano. Okazało się jednak, że 4 godziny przeznaczone na poszukiwania i dokonanie opisu oraz wykonanie zdjęć to za mało. Uczniowie wracali na Foksal dopiero po godzinie 15. Trzeba było więc przełożyć panel dyskusyjny, ponieważ historycy i dziennikarze zaproszeni na godzinę 15 nie mogli już dłużej czekać. Zresztą i młodzież po długiej wędrówce przez Warszawę (przeszli ok. 10 km) też była już bardzo zmęczona. Podjęliśmy decyzję przełożenia panelu dyskusyjnego na wrzesień.

Obok rozpoznania zdjęć wpisywano również uwagi i komentarze. Wiele bardzo cennych spostrzeżeń. Ciekawe też było, że po zakończeniu gry usłyszeliśmy bardzo pozytywne i żywiołowe reakcje. Powiedziano nam, że po raz pierwszy młodzi ludzie tak dokładnie przyjrzeli się naszemu miastu. Doszli do przekonania, że wędrówki były bardzo ciekawe i pouczające. Jeden z uczniów stwierdził, że była to prawdziwa lekcja historii i wszystko z niej na pewno zapamięta.

Przyznaliśmy dwa pierwsze miejsca zespołom uczniów: Natalia Tokarska- Artur Wrzyszcz oraz zespołowi Oliwia Borowska- Michalina Grabarczyk (ta grupa uczestników gry rozpoznała 90 % obiektów). Trzecie miejsce zdobyli Weronika Kowalczyk i Cezary Matwiejczyk (50% rozpoznania).

Ciekawym pomysłem- z inicjatywy uczestników biegu było fotografowanie się na tle obiektów stanowiących zadania do rozpoznania (zdjęcia mają nam być przysłane i zamieszczone na portalu sdp.pl).

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować pod adresem nauczycielki historii z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie, z Warszawy (Gocław, ulica Nadwieprzańska 2/4).

Współpraca z nauczycielami jest konieczna dla zagwarantowania bezpieczeństwa. Wysyłanie młodzieży „na miasto” – nawet ze szkół ogólnokształcących – to jest jednak zawsze pewne wyzwanie. Współpraca z zainteresowanymi szkołami będzie kontynuowana.

Na panel historyczny (ciąg dalszy „Przewrót Majowy”), który zorganizujemy po wakacjach- we wrześniu, zaprosimy nie tylko uczniów, ale i nauczycieli historii, wręczone będą dyplomy zwycięzcom biegu miejskiego. Przewidziana jest również obecność wybitnych znawców przedmiotu- naukowców i dziennikarzy.

 

Stefan Truszczyński

02.06.2017

 


Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.