Informacja ogólne

“Maj na Foksal” to projekt skierowany do mieszkańców Warszawy i okolic, m.in. seniorów i młodzieży, organizowany przez środowisko dziennikarskie skupione wokół Domu Dziennikarza na ul. Foksal. Trwa cały miesiąc i ma na celu integrację różnych grup społecznych zarówno pod względem wieku jak i pochodzenia społecznego (zwłaszcza do grup defaworyzowanych) poprzez wspólne aktywności z dziedziny edukacji kulturalnej ­ warsztaty literackie, taneczne, wokalne, filmowe i fotograficzne, debaty wokół rocznic “majowych”. Całość zadania zaplanowana jest w formach interaktywnych, zachęcających do aktywnego uczestnictwa i umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności. Część wydarzeń dotyczy zagadnień i problemów środowiska dziennikarskiego, dla którego to wydarzenie jest możliwością ogólnopolskiego spotkania, wymiany doświadczeń i dyskusji. Wszystkie wydarzenia w ramach “Maja na Foksal” są otwarte i nieodpłatne.

 

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pobierz:Plakat

Pobierz: Ulotka