Debata publiczna “Przewrót Majowy: sukces czy porażka?”

25 września 2017, godz. 14.00-16.00, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w debacie historycznej pt.”Przewrót majowy: sukces czy porażka?” W spotkaniu wezmą udział wybitni znawcy tematu, historycy (m.in. Prof. Jan Żaryn, Prof. Marian Marek Drozdowski), dziennikarze, przedstawiciele organizacji upamiętniających dokonania żołnierzy Piłsudskiego oraz zgromadzona publiczność.

Celem wydarzenia jest nie tylko poznanie historii Przewrotu, nieznanych faktów, anegdot, ale też przedstawienie różnych spojrzeń, opinii oraz praktyczna nauka uczestnictwa w debacie publicznej, nauka argumentowania, szansa dla publicznych wypowiedzi. Dyskusję poprowadzi wieloletni dziennikarz i publicysta Stefan Truszczyński.

Debata jest jednym z działań projektu Maj na Foksal; dziennikarze dla Warszawy; obejmującego szereg wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez dziennikarzy zrzeszonych w SDP dla mieszkańców Warszawy.

W dniu 25 września 2017 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Foksal w Warszawie odbyła się debata „Przewrót Majowy- sukces czy porażka”. Było to drugie spotkanie z młodzieżą szkół licealnych. W maju zorganizowaliśmy Bieg Uliczny, w czasie którego uczniowie rozpoznawali ze zdjęć obiekty związane z wydarzeniami roku 1926. Drużyny otrzymały zestawy fotografii przedstawiających fragmenty budowli, mostów, wieżyczek pałacowych etc. Uczestnicy biegu docierali do miejsc, opisywali, a nawet fotografowali- dokumentując tam swoją obecność.

Panel – debata był uzupełnieniem tamtej gry. Dużą wartość dydaktyczną udało się w czasie debaty – panelu uzyskać dzięki obecności na Foksal wybitnych znawców tematu, znanych profesorów historii Marka Mariana Drozdowskiego i Jana Żaryna. Profesorowie różniący się w ocenie zamachu stanu dokonanego przez Józefa Piłsudskiego przedstawili obszernie tło polityczne wydarzeń, podawali szczegóły tamtych dramatycznych dni, akcentując własny punkt widzenia. Spotkanie było bardzo pożyteczne i ciekawe jako lekcja historii poza murami szkolnymi. Młodzież miała okazję zadawania pytań. Spotkanie planowane na dwie godziny przeciągnęło się do trzech. Uczestnicy – ok. 80 osób – to uczniowie klas maturalnych z rozszerzonym programem historii.

Jesteśmy wdzięczni – jako organizatorzy – profesorom, a także Paniom nauczycielkom historii z liceów- im. Marii Skłodowskiej Curie z Wawra Pani Maryli Bujak oraz Pani Magdalenie Szczygielskiej z Liceum im. Jana Zamoyskiego z ulicy Smolnej w Warszawie, które również uczestniczyły w spotkaniu.

Aktywni uczestnicy debaty na pamiątkę otrzymali książki PIW. Należałoby podobne lekcje z udziałem młodzieży i naukowców kontynuować. SDP jest otwarte na taką działalność.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.