Potrzebuję pomocy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej, posiadającą siedzibę przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, moich danych osobowych w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania.