Fundacja Solidarności Dziennikarskiej
Warszawa

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej została powołana do życia przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich aktem notarialnym sporządzonym dnia 2 sierpnia 2013 r.

Fundacja działa na postawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu Fundacji. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Cele Fundacji są następujące: działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna służąca wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa oraz rozwojowi komunikacji społecznej, wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne i prawne projektów dziennikarskich, udzielanie pomocy dziennikarzom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wspieranie osób kształcących się w celu wykonywania zawodu dziennikarza, prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze charytatywnym, podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do założenia domu dziennikarza – seniora, udzielanie pomocy prawnej i finansowej dziennikarzom, będącym stroną postępowań prowadzonych z ich udziałem w związku z wykonywaniem przez nich zawodu dziennikarza albo inicjującym takie postępowania.

Czytaj więcej:

 

KONTAKT

Fundacja Solidarności Dziennikarskiej

ul. Foksal 3/5

00-366 Warszawa

NIP: 525 25 79 545

Nasz nr konta bankowego:

ALIOR BANK

52 2490 0005 0000 4520 5127 1925

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na pliki cookies więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close